Kamco Rør A/S

CVR: 36059192

 

Ring på 70 20 59 43 og hør mere...

Selvom vi er nye har vi klare mål:

Vi vil,

Optræde som en professionel samarbejdspartner.

Løse opgaven på en måde, som er lønsom for kunden.

Samarbejdet med bygherre, tilsynsførende og andre involverede parter foregår i en god tone og i en god ånd som gør, at det er rart for alle at gå på arbejde hver dag.

Sikre at vor virksomhed og vore medarbejdere er fleksible og optræder servicemindede overfor omgivelserne, forretningsdrivende, beboerne, trafikken og andre som direkte og indirekte bliver berørt af et ledningsarbejde.

Skabe en arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder.

Tiltrække engagerede og selvstændige medarbejdere.

Værne om vore medarbejderes sikkerhed igennem et ansvarsbevidst arbejdsmiljø.